Bezig met laden, een moment geduld a.u.b...

Economische evaluatie

Succesvol verkeersveiligheidsbeleid vraagt om efficiente inzet van geld, mensen en middelen. Economische evaluaties kunnnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren, en bieden een basis voor het maken of bijstellen van beleidskeuzen en het bepalen van verkeersveiligheidsdoelstellingen. U voorziet uw beleid daarmee van een solide(economische)onderbouwing.

W2Economics heeft veel expertise over methoden voor economische evaluatie, zoals kosteneffectiviteitsanalyse, (maatschappelijke) kosten-batenanalyse, en kostenutiliteitsanalyse. In een kosteneffectiviteitsanalyse wordt gekeken naar de kosten en verkeersveiligheidseffecten, terwijl een maatschappelijke kosten-batenanalyse een meer integrale benadering heeft: niet alleen verkeersveiligheidseffecten, maar ook bijvoorbeeld effecten op mobiliteit, milieu en gezondheid. Kostenutiliteitsanalyse is een relatief nieuwe methode in de verkeersveiligheid, die echter al wel veel wordt toegepast in de volksgezondheid. Bij deze methode wordt, naast de kosten, gekeken naar het effect op kwaliteit van leven. 

W2Economics richt zich zowel op methodische aspecten, zoals het  toepasbaar maken van bestaande methoden op verkeersveiligheid, als op toepassingen op verkeersveiligheid. Wij hebben  veel ervaring met het opstellen van handleidingen en richtlijnen voor economische evaluatie, het ontwikkelen van kengetallen voor economische evaluaties, en met het uitvoeren van economische evaluaties. Ook hebben wij veel expertise in huis over effectiviteit en kosten van verkeersveiligheidsmaatregelen, die daarbij uiteraard onmisbaar is.

NederlandsEnglish
e-mail:
wim.wijnen@w2economics.com
website by Profound Studio